• W latach 2019-2021 zaplanowano w Poznaniu 22 edycje weekendowych kursów dla 264 lekarzy z całej Polski. 70% godzin treningowych odbędzie się z wykorzystaniem narzędzi symulacji medycznej.
 •  Udział w weekendowym spotkaniu (piątek – niedziela) jest bezpłatny.
 •  Organizator pokrywa także koszty hotelowe i wyżywienia.
 •  Pierwszy zjazd październik 2019 – rekrutacja od września.
 •  Jedyny warunek przystąpienia do rekrutacji to Prawo Wykonywania Zawodu.

CEL:

ROZWÓJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ UTRWALANIE ŚWIADOMOŚCI LEKARZY, W OBSZARZE DOSTĘPNOŚCI I BEZPIECZNEGO STOSOWANIA TECHNOLOGII MEDYCZNYCH, BĘDĄCYCH GWARANCJĄ PRZEŻYCIA CHORYCH W STANIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ZDROWOTNEGO I ŻYCIA, W PRZEBIEGU OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ I OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI KRĄŻENIA, PO WCZERPANIU TERAPII O CHARAKTERZE KONWENCJONALNYM, JAKO STANDARD POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO WYNIKAJĄCY Z WIEDZY OPARTEJ NA DOWODACH.


TEMATYKA:

 • Wprowadzenie do ALS – Artificial Life Support
 • Wskazania i przeciwwskazania do wspomagania ECMO
 • Podstawy terapii, elementy składowe, przygotowanie, funkcjonowanie i monitorowanie układu
 • Rodzaje kaniulacji oraz sposoby prowadzenia terapii
 • Odmienności w przyczynowej terapii pacjentów ze wspomaganiem pozaustrojowym
 • Odzwyczajanie od ECMO

WARSZTATY:

 • Obrazowanie ultrasonograficzne i echokardiograficzne w ECMO
 • Sposoby kaniulacji do terapii perfuzyjnych VV i VA ECMO
 • Obsługa oraz przygotowanie urządzeń dostępnych na rynku Polskim
 • Przygotowanie i obsługa urządzeń do perfuzji pozaustrojowej
 • Wypełnianie (Priming) urządzeń do perfuzji pozaustrojowej
 • Sposoby dekompresji lewej komory
 • Zastosowanie mechanicznej automatycznej kompresji klatki piersiowej w protokole ALS

PROTOKOŁY:

 • ECMO V-V
 • ECMO V-A
 • ECMO w eCPR
 • ECMO w HIPOTERMII
 • ECMO DCD

NARZĘDZIA:

 • Platforma e-learningowa
 • Warsztaty w warunkach symulowanych: symulatory wysokiej wierności; symulacja „in situ”; symulatory rozszerzonej wirtualnej rzeczywistości
 • Urządzenia do terapii klinicznych: urządzenia do terapii ECMO; pompy osiowe i centryfugalne; urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersiowej; urządzenia do monitorowania terapii ECMO
 • Scenariusze wysokiej wierności dla terapii pozaustrojowych 
 • Kurs: „ELSO CompliantECMO Course” - w trakcie certyfikacji ELSO (Extracorporeal Life Support Organization)