Ankieta - monitorowanie hemodynamiczne 

na bloku operacyjnym


Zapraszam do wypełnienia ankiety dotyczącej jakości znieczulenia, faktycznej ilości  zabiegów o podwyższonym ryzyku okołooperacyjnym, oraz sposobów monitorowania wśród operowanych jednego dnia pacjentów.
Proszę o przypomnienie sobie jak prawidłowo powinno się oceniać pacjentów w skali ASA (pkt 1).
Dla ułatwienia na początku przytaczam podział na małe/umiarkowane/duże ryzyko samego zabiegu.

1. ASA 

O klasie ASA nie decyduje sam fakt współistnienia choroby towarzyszącej ale to, w jaki sposób choroba ta ogranicza rezerwy czynnościowe organizmu.


2. Ryzyko związane z rodzajem procedury chirurgicznej 

Kristensen SD at all. 2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment andmanagement. Kardiol Pol. 2014;72(11):857-918

Ryzyko małe

Operacje na powłokach
Operacje sutka
Zabiegi stomatologiczne
Chirurgia tarczycy
Okulistyka
Zabiegi rekonstrukcyjne
Operacje bezobjawowej choroby tętnic szyjnych (endarterektomia / stentowanie)
Małe zabiegi ginekologiczne
Małe zabiegi ortopedyczne (wycięcie łąkotki)
Małe zabiegi urologiczne (przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego)


Ryzyko umiarkowane

Zabiegi wewnątrzotrzewnowe (splenektomia, operacja przepukliny rozworu przełykowego, cholecystektomia)
Operacje objawowej choroby tętnic szyjnych (endarterektomia / stentowanie)
Angioplastyka tętnic obwodowych
Wewnątrznaczyniowa operacja tętniaka
Operacje głowy i szyi
Duże zabiegi ortopedyczne i neurochirurgiczne (operacje biodra i kręgosłupa)
Duże zabiegi urologiczne i ginekologiczne
Przeszczepienie nerki
Inne niż duże zabiegi torakochirurgiczne

Ryzyko duże

Operacje aorty i innych dużych naczyń
Otwarta rewaskularyzacja, amputacja lub tromboembolektomia naczyń kończyny dolnej
Operacje dwunastnicy i trzustki
Resekcja wątroby, operacje dróg żółciowych
Resekcja przełyku
Naprawa perforacji jelita
Resekcja nadnercza
Całkowita resekcja pęcherza moczowego
Resekcja płuca
Przeszczepienie płuca lub wątroby


Ankieta - monitorowanie hemodynamiczne na blokach operacyjnych

...