Projekt "ECMO dla Wielkopolski"

Program "ECMO dla Wielkopolski" koordynowany jest przez Klinikę Kardiochirurgii i Transplantologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Marek Jemielity
Autorzy projektu: dr n. med. Mateusz Puślecki; dr n. med. Marcin Ligowski


Nadzór i koordynacja programu na poszczególnych etapach:


Etap przedszpitalny

dr Wojciech Telec (1)

mgr Marcin Zieliński (1, 3)

mgr Aleksander Pawlak (3)

mgr Marek Dąbrowski (2)

mgr Tomasz Kłosiewicz (1)

mgr Maciej Sip (1)

mgr Agata Dąbrowska (1)


1. Zakład Ratownictwa Medycznego UMP  2. Katedra i Zakład Edukacji Medycznej  3. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu


Etap szpitalny

dorośli:

dr hab. n. med. Paweł Sobczyński (1)
dr n. med. Stanisław Rzymski (2)
dr n. med. Mateusz Puślecki (3)
dr n. med. Marcin Ligowski (3)
dr n. med. Sebastian Stefaniak (3)
dr Tomasz Małkiewicz (6)
mgr Małgorzata Ładzińska (3)

dzieci:

Prof. dr hab. n. med Michał Wojtalik (5)
dr hab. n. med. Wojciech Mrówczyński (5)
dr n. med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska (4)
mgr Piotr Ładziński (5)


1. Klinika AiIT UMP - szpital Przemienienia Pańskiego  2. Oddział AiIT Szpital miejski im. J.Strusia  3. Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii UMP - szpital Przemienienia Pańskiego

4. Klinika AiIT UMP - szpital im K.Jonschera  5. Klinika Kardiochirurgii UMP - szpital im K.Jonschera  6. Oddział AiIT - - Szpital im. H.Święcickiego UMP 


Etap Transplantacyjny

dr hab. n. med. Maciej Głyda (1)
dr hab. n. med. Marek Karczewski (2)
mgr Wojciech Czapiewski (1)


1. Oddział Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii - szpital Wojewódzki Poznań 

2. Oddział Transplantologii, Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Plastycznej - Szpital im. H.Święcickiego UMP


Klinika Kardiochirurgii - Sekretariat

Klinika Kardiochirurgii - Dyżurka


Uczestnicy Projektu:

Szpital Kliniczny
Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu ▸▹▸▹

Uniwersytet Medyczny 
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu ▸▹▸▹

Szpital Kliniczny 
im. Heliodora Święcickiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu ▸▹▸▹


CENTRUM
SYMULACJI MEDYCZNEJ
W  P O Z N A N I U ▸▹▸▹

Szpital Kliniczny
im. Karola Jonschera

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu ▸▹▸▹


Wojewódzka Stacja 
Pogotowia Ratunkowego
w Poznaniu ▸▹▸▹

Wielospecjalistyczny  Szpital Miejski 
im. Józefa Strusia
w Poznaniu ▸▹▸▹


Polskie Towarzystwo 

Symulacji Medycznej

▸▹▸▹