program "ECMO dla Wielkopolski"

  Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii oraz Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej UM w Poznaniu posiadają największe doświadczenie w Wielkopolsce w zastosowaniu mechanicznego wspomagania krążenia, pozwalające na powszechne zastosowanie perfuzji pozaustrojowej w celu ratowania zdrowia i życia mieszkańców regionu. Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej z powodzeniem leczy najmłodszych pacjentów regionu wymagających specjalistycznych terapii z uwzględnieniem terapii ECMO, stanowiąc zabezpieczenie również dla leczenia hipotermii oraz odwracalnej niewydolności oddechowej.

  Dla zabezpieczenia pacjentów dorosłych Kliniki i Oddziały szpitalne w Poznaniu posiadają kilkanaście urządzeń stacjonarnych oraz jedno transportowe mogące służyć do wdrożenia terapii perfuzyjnych, jednak potencjał ten nie był dotychczas w pełni wykorzystany. Terapię prowadzono jedynie na oddziałach kardiochirurgicznych jako leczenie zespołów pokardiotomijnych a od 2009 roku również jako pomost do dalszej terapii w jednostce z uprawnieniami do transplantacji serca. Przed uruchomieniem programu nie leczono w Poznaniu i Wielkopolsce dorosłych chorych z odwracalną niewydolnością oddechową lub hipotermią, a także na terenie całego kraju nie stosowano ECMO dla dawców zmarłych wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia (DCD – donation after circulatory death), w celu zwiększenia puli narządów mogących służyć przeszczepieniom.

  Celem Programu „ECMO DLA WIELKOPOLSKI” jest stworzenie ogólnosystemowych procedur identyfikacji potencjalnych kandydatów do zastosowania perfuzji pozaustrojowej oraz ich transportu do wyspecjalizowanych centrów medycznych, w celu wdrożenia terapii i prowadzenia jej na najwyższym możliwym poziomie. Może to być możliwe dzięki usprawnieniu dyspozycji i koordynacji Systemu Ratownictwa Medycznego, odpowiedniej kwalifikacji personelu medycznego Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i wybranych oddziałów Intensywnej Terapii Medycznej, stworzeniu i specjalistycznym wyszkoleniu zespołów resuscytacyjnych, perfuzyjnych i transplantacyjnych. Główną siłę programową stanowi implementacja powszechnego zastosowania perfuzji pozaustrojowej. Wszystkie ramiona programowe w miarę rosnącego doświadczenia w zastosowaniu ECMO powinny być realizowane równolegle. Efektem tych działań ma być usprawnienie opieki i terapii nad chorymi w stanach krytycznych, a także wzrost liczby potencjalnych organów mogących posłużyć przeszczepieniom.

  Program „ECMO DLA WIELKOPOLSKI” pozwoli na zastosowanie terapii perfuzyjnej dla ratowania mieszkańców Wielkopolski w sposób kompleksowy, we wszystkich krytycznych stanach chorobowych, przez co wydaje się być programem unikatowym w skali ogólnokrajowej. Na potrzeby realizacji program podzielono na wzajemnie zazębiające się etapy (ogniwa) składające się na sprawnie funkcjonujący „łańcuch przeżycia ECMO” („ECMO rescue chain”): przedszpitalny, szpitalny/perfuzyjny i transplantacyjny.


 

Opracował: Mateusz Puślecki / Marcin Ligowski