Odzwyczajanie od ECMO V-V
Podsumowanie różnych wytycznych dot odłączania ECMO VV:
Adult Respiratory Failure Supplement to the ELSO General Guidelines
1. Zmniejszenie rzutu na pompie
 • stopniowo do 1 l/min przy FiO2 na mieszaczu 1,0  LUB
 • do 2 l/min a następnie zmniejszanie FiO2 na mieszaczu tak by utrzymać SaO2>95% .
2. Jeżeli SaO2 jest stabilne - próba zatrzymanie przepływu gazów na mieszaczu przy ustawieniu respiratora:
 • PSV lub CPAP 20 cm H2O
3. Rozważenie zakończenia wspomagania, jeżeli przez minimum 60 min. utrzymuje się SaO2>95% i paCO2<50mmHg
 • Jeżeli utrzymuje się paCO2>50mmHg - układ należy pozostawić na małych przepływach krwi i rozważyć konwersje do systemy eliminacji CO2.
  Polskie wytyczne konsultanta Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
1. Warunki:
 • ustepowanie zmian w badaniach obrazowych
 • poprawa oksygenacji krwi tętniczej przy FiO2<0,6 i poprawa podatności płuc
  (PIP < 30 cm H2O), podczas próby redukcji wspomagania ECMO
2. Redukcja przepływu na pompie:
 • zmniejszenie przepływu
  do 1 l/min i zamknięcie dopływu świeżych gazów do oksygenatora przez co
  najmniej dwie godziny
 • możliwość bezpiecznego odłączenia ECMO gdy utrzymywane są należyte parametry wymiany gazowej podczas próby redukcji wspomagania żylno-żylnego.

  4 th Annual ELSO-SWAC Conference 2017. (Sesja „ECMO VV weaning”)
1. Test 100%:
 • zapisujemy paO2 na ECMO i przy FiO2 0,21 na respiratorze
 • Zwiększamy FiO2 na respiratorze do 1,0 (100%) na 30min.
 • Oceniamy przyrost paO2
 • przyrost paO2 > 200 jest wynikiem pozytywnym
2. Warunki odłączenia ECMO VV:
 • test 100% > 200
 • eTV > 5 ml/kg PBW
 • Dead space fraction < 30%
 • Poprawa w obrazie RTG/KT i osłuchowo
 • Zamknięcie przepływu gazów na mieszaczu i kontrola gazometrii po 30 min.
 • Zamknięcie przepływu gazów na ECMO na 24 godziny