Symulacja procedury ECMO w przypadku nieodwracalnego zatrzymania krążenia

DCD

Symulacja ECMO-DCD (donation after circulatory death) - zawarto następujące etapy: przedszpitalną identyfikację potencjalnego kandydata do terapii E-CPR lub ECMO-DCD; zaawansowaną resuscytacje krążeniowo-oddechową; kryteria włączenia i wykluczenia do terapii; zastosowanie mechanicznej kompresji klatki piersiowej; wyspecjalizowany transport medyczny; potwierdzenie śmierci wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia; autoryzację potencjalnego dawcy; kaniulację żylno-tętniczą na specjalnie przygotowanym manekinie symulacyjnym; perfuzję „in situ” narządów z zastosowaniem urządzenia do pozaustrojowej oksygenacji krwi ECMO.

Galeria

Powrót ▸▹▸▹