Symulacja procedury ECMO w przypadku niewydolności krążenia w wyniku

ZATRUCIA


Symulacja ECMO-ZATRUCIE – zawarto następujące etapy: szpitalną identyfikację potencjalnego kandydata do terapii E-CPR w trakcie zatrzymania krążenia; leczenie zatrucia; zaawansowaną resuscytacje krążeniowo-oddechową; zastosowanie mechanicznej kompresji klatki piersiowej; wyspecjalizowany transport medyczny; kaniulację żylno-tętniczą na specjalnie przygotowanym manekinie symulacyjnym; perfuzję z zastosowaniem urządzenia do pozaustrojowej oksygenacji krwi ECMO; kwalifikowany transport do innego szpitala.

Galeria

Powrót ▸▹▸▹